Impressum

Uitgever

Coffema International GmbH
Directeur: Leif Nilsson, Leif Fredrik Nilsson
Obenhauptstr. 7
22335 Hamburg
Duitsland

Verantwoordelijk

Coffema International GmbH
Obenhauptstr. 7
22335 Hamburg
Duitsland

Telefoon: +31 73 6137579
Telefax: +31 73 6142179
E-mail: info@coffema.nl
Internet: www.coffema.nl

BTW-nummer overeenkomstig § 27 a Duitse wet op de omzetbelasting: DE 118644674
Registernummer: 24370379

Gerecht van registratie: Amtsgericht Hamburg HRB 38 374

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets aan deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Coffema International GmbH.